http://www.shoes-ss.com/

Welkom - Kruiskerk

Welkom

  • Ons is ‘n onafhanklike Christelike gemeente in die groter Kaapstad omgewing.
  • Ons bely en aanbid God Drie-enig as Misterie wat altyd meer is as menslike woorde en kerklike dogma.
  • Ons respekteer die eeue van die Christelike tradisie en bepeinsing terwyl ons nuut probeer besin vanuit vandag se leefwêreld en vraagstellings oor God, mens en wêreld.
  • Ons belê in verhoudinge eerder as strukture.
  • Oop gesprek en saam gesels oor geloofsake vorm deel van ons weeklikse erediens binne die grense van ‘n eenvoudige ritueel.
  • Ons bid, lees die Bybel, prosa en poësie en luister deelnemend na die prediking.
  • Ons glo dat God deur Sy Gees in ons werk wanneer ons saam lees, dink en gesels.
  • Ons koester en respekteer die andersheid van mense en is dankbaar wanneer dit in ons samestelling weerspieël word.
  • Ons glo dat God se liefde ook deur ons beskeie bestaan sigbaar word in gemeenskapsprojekte wat ons aanpak of ondersteun.
Ionic Smart Watches will be the replica watches first device in the Fitbit product that can display CGM data. The important thing is that this partnership does not affect the replica watches uk Ionic watch itself CGM tracking function, on the contrary, Dexcom company's data will be displayed with the watch itself data collection. It is swiss replica watches worth noting that the CGM function in the factory settings of Fitbit Ionic itself is not available and must be provided to rolex replica the user at a later update. And both companies will be released as early as 2018 as soon as possible.