Ondersteun ons

Bankbesonderhede:

Rekeninghouer: Kruiskerk Sonder Grense
Bank: Absa
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 4106280621
Tipe rekening: Lopende
Verwysing: Jou naam

Stuur bewys van betaling aan kobus@kbgen.co.za.