Evolusie, Wetenskap en Geloof deur Jaap Durand

J.C. (Kay) de Villiers

Evolusie, Wetenskap en Geloof deur Jaap Durand
‘n Biografiese inleiding tot die denke van Teilhard de Chardin

DurandJDit is selde dat ‘n mens tot ‘n boek aangetrokke voel vanweë die belofte wat die titel inhou en, wanneer dit klaar gelees is, neersit met so ‘n effense gevoel van jammerte vanweë ‘n stimulerende belewenis wat skielik beëindig word. Daarmee saam is daar ook die besef dat jy uit hierdie werk meer geput het as wat jy kon verwag het. Dit was my reaksie by die lees van hierdie heel besondere werk. Ek het van Teilhard de Chardin geweet met sy besoeke aan hierdie land en besit etlike van sy werke. Hierdie bondige biografiese studie was vir my egter ‘n openbaring en so was ook die skrywer se insiggewende stelling van die standpunt van die redelike en begrypende gelowige. Lees verder »

Dwarstrekkers, dwepers en dokters

Met sy Healers, Helpers and Hospitals het prof. J.C. (Kay) de Villiers hom wêreldwyd gevestig as dié kundige op die gebied van die mediese geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog. In Dwarstrekkers, dwepers en dokters vertel hy op ’n onderhoudende wyse van ’n hele aantal interessante figure wat hy tydens sy navorsing vir sy groot historiese werk teëgekom het. Lees verder »

Healers Helpers and Hospitals

Healers Helpers and Hospitals – Brochure