http://www.shoes-ss.com/

Op Driekoningedag - Kruiskerk

Op Driekoningedag

Liewe Heer

Ons kom as mense wat nog in donkerte verkeer;
diepe duisternis omvou ons,
want ons is omring van onsekerhede,
vrese,
bruutheid,
geweld,
verlies,
vervreemdinge wat ons nie kan beheer nie.

Ons is – en wil – mense van U lig wees.
Ons vra die lig van U heerlike teenwoordigheid,
terwyl ons op U openbaring wag.
Ons vra die lig van U wonderbare verskyning,
want ons is vermoeid van ons menslike pogings
om die lewe se uitdagings te trotseer.
Ons bid om innerlike krag en geestelike vernuwing,
sodat ons lewens sinvol sal wees.
Ons bid dat ons U heilige wil sal sien en daarop sal vertrou.

Ons vra die sterkte, die moed en die vryheid om
ondanks die eise van elke dag, U wil na te kom.
In vreugde en vertroue gee ons ons aan U oor.

Amen

Afrikaanse verwerking: Marie de Kock

Ionic Smart Watches will be the replica watches first device in the Fitbit product that can display CGM data. The important thing is that this partnership does not affect the replica watches uk Ionic watch itself CGM tracking function, on the contrary, Dexcom company's data will be displayed with the watch itself data collection. It is swiss replica watches worth noting that the CGM function in the factory settings of Fitbit Ionic itself is not available and must be provided to rolex replica the user at a later update. And both companies will be released as early as 2018 as soon as possible.