Seën ons land

Seën ons pragtige land, o Here God,
met sy wonderlike verskeidenheid van mense
uit verskillende rasse, tale en kulture.
Maak ons u reënboognasie
van vreugde en hoop,
van geregtigheid en versoening,
van vrede en eenheid,
van medelye, deernis en vergifnis.
Ons bid hierdie gebed vir ware eenheid
in die kragtige Naam van Jesus, ons Here.

Gebed van emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu by die inhuldiging van oud-president Nelson Mandela in 1994

Naude, P., 2008. Die groot gebedeboek. Lux Verbi.