http://www.shoes-ss.com/

Onse Vader - Kruiskerk

Onse Vader

Onse Vader

Aan U behoort
die aarde
die hemel
en alles wat daar is

Ons staan in stil verwondering
voor die grootsheid van U skepping
U almag

Gee dat U grootmoedigheid
U regverdigheid
en U liefde
uit ons menswees straal

Gee ons vandag
die hoop en die krag
wat ons nodig het

Vergeef ons
waar ons verkeerd opgetree het
soos ons probeer
om te vergewe
dié wat ons seergemaak het

Bewaar ons van eie-trots,
van hebsug, van oordeel uitspreek
en van moed-opgee

Laat
wat U vir ons lewens beplan
gebeur

Ons vra dit
omdat ons weet
U genade
is oneindigend

Amen

Marie de Kock

Ionic Smart Watches will be the replica watches first device in the Fitbit product that can display CGM data. The important thing is that this partnership does not affect the replica watches uk Ionic watch itself CGM tracking function, on the contrary, Dexcom company's data will be displayed with the watch itself data collection. It is swiss replica watches worth noting that the CGM function in the factory settings of Fitbit Ionic itself is not available and must be provided to rolex replica the user at a later update. And both companies will be released as early as 2018 as soon as possible.