Stadige dood

‘n Mens wat ‘n slaaf van gewoonte geword het,
wat elke dag dieselfde pad stap,
nooit die pas versnel of iets nuuts waag nie,
nie ‘n eie mening het of dinge ten volle ervaar nie …
hy sterf ‘n stadige dood.

Hy wat geesdrif vermy, alles swart op wit wil hê,
gevoelens wat die oë laat glinster en die hart laat bons, versmaai, nie kan lag oor menslike foute nie …
hy sterf stadig.

Lees verder »

Vlug en aankoms

Dit is genoeg om te gelewe het, een maal,
een maal in eenmaligheid van chromosome
wel te bestaan het van kroon tot toon.
Genoeg om te gelewe het, vol ontsluit,
ook net een maal, genoeg om dalk
vreedsaam in ‘n stille bemoeiing
met eenmaligheid van doodgaan
dalk te kan dink: ek was eenmaal

eenmaal was ek ‘n mens.

Wilma Stockenström

Gebed vir dié in die wêreld

Sheila Cussons

Dat ons leef omdat U leef is die eerste
van alles wat wonderlik is.
’n Wisselvloei is daar tussen U en ons.
U vloei in ons in en ons in U, en in U word
ons arme vog gesuiwer en vernuwe,
en ons self keer uit U terug in ons in
deur die membraan wat tyd en wêreld is.
Membraan of illusie, so dun is dit, so nie,
so nêrens vir u begenadigdes —
dankie dat ons wat onsself versteek vir ons naastes
gans oop is vir U en U oop.
Dankie vir die gladder as asemhaling heen en weer
tussen U en ons; dat tyd en ewigheid
mekaar deurdring, nie twee is nie maar een.
Dankie God, vir dié wonder, waarin die harde seer
wat wêreld is, sagter as asem oplos en verdwyn.

Cussons, S., 1984. Membraan. Kaapstad: Tafelberg.

Ithaka – Afrikaans

Ithaka

Constantine P. Cavafy (1863 – 1933)

Vertaling en herdigting deur Joan Hambidge

Wanneer jy vertrek na Ithaka
Versoek dat jou reis lank sal duur
vol avontuur en aanwysing.
Moenie bang wees
vir die Leistrigone, Siklope
of die woedende Poseidon nie:
jy sal dit nooit vind nie
solank jou gedagtes vlietend is, solank
‘n vreemde gevoel jou gees en liggaam aanraak.
Die Leistrigone en die Siklope,
woedende Poseidon, dié sal jy nooit ontmoet nie,
behalwe as jy hulle koester in jou siel, behalwe as jou siel hulle
oprakel voor jou. Lees verder »

Ithaka – Engels

by Constantine P. Cavafy (1863 – 1933)

(Translator Rae Dalven)

When you set out for Ithaka
ask that your way be long,
full of adventure, full of instruction.
The Laistrygonians and the Cyclops,
angry Poseidon – do not fear them:
such as these you will never find
as long as your thought is lofty, as long as a rare
emotion touch your spirit and your body.
The Laistrygonians and the Cyclops,
angry Poseidon – you will not meet them
unless you carry them in your soul,
unless your soul raise them up before you. Lees verder »